0

HYUNDAI

HYUNDAI I10

ظرفیت باتری اصلی : 50 آمپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : کوتاه چپ

HYUNDAI I20

ظرفیت باتری اصلی : 55 آمپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : کوتاه چپ

HYUNDAI I30

ظرفیت باتری اصلی : 60 آمپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : بلند چپ

HYUNDAI I40

ظرفیت باتری اصلی : 70 آمپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : بلند چپ

HYUNDAI VERNA

ظرفیت باتری اصلی : 55 آمپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : کوتاه چپ

HYUNDAI AVANTE

ظرفیت باتری اصلی : 60 امپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : کوتاه چپ 

HYUNDAI VELOSTER

ظرفیت باتری اصلی : 60

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : کوتاه چپ

HYUNDAI ACCENT

ظرفیت باتری اصلی : 55 آمپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : کوتاه چپ

HYUNDAI ELENTRA

ظرفیت باتری اصلی :60 آمپر ساعت 

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : کوتاه چپ

HYUNDAI SONATA

ظرفیت باتری اصلی : 70 امپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : بلند چپ

HYUNDAI AZERA

ظرفیت باتری اصلی : 70 آمپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : بلند چپ 

HYUNDAI GENESIS

ظرفیت باتری اصلی : 100 آمپر ساعت 

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : کوتاه چپ

GENESIS COUPE

ظرفیت باتری اصلی : 70 امپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : بلند چپ

HYUNDAI TUCSON

ظرفیت باتری اصلی : 70 و 60 آمپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : بلند چپ

VERACRUZ -IX55

ظرفیت باتری اصلی : 70 آمپر ساعت 

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : بلند چپ

HYUNDAI SANTA FE

ظرفیت باتری اصلی : 70 آمپر ساعت

ولتاژ باتری : 12 ولت

نوع قطب ها : بلند چپ